CSO

Ebru Özgür lisans derecesini 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, Türkiye Elektrik-Biyoloji bölümünden aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini 2002 ve 2006 yılında ODTÜ Biyokimya bölümünden aldı. Doçentlik derecesini 2014 yılında enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji üzerine aldı. 1999-2006 yılları arasında ODTÜ’de Araştırma Görevlisiydi. 2006-2011 yılları arasında, AB 6. Çerçeve projesi kapsamında ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2011 yılında, METU-MEMS Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne, Ankara, Türkiye Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak katıldı. 2015 Aralık ayında Mikro Biyosistemler A.Ş.’de çalışmaya başladı. Araştırma uzmanlığı kanser teşhis mikroakışkan sistemlerinin ve mikro ölçekli biyolojik yakıt pillerinin geliştirilmesi kapsamında biyokimya ve moleküler biyoloji, MEMS üretim teknolojileri, BioMEMS, Çip-üstü-Laboratuvar sistemleri ve mikroakışkanlar üzerinedir.