Artık CELLSWAY’iz!

Likit biyopsi pazarında küresel bir oyuncu olabilmek için MikroBiyo’da eldindiğimiz bilgi birikimini ve patentli teknolojiyi Cellsway’e aktararak…