CTC Nedir?

Kanda dolaşan kanser hücreleri (CTC) birincil tümör bölgesinden ayrılan ve kan dolaşımına giren kanser hücreleridir. Ayrı bir dokuda yeni bir tümör oluşturma potansiyeline sahip olmaları nedeniyle kandaki CTC tespiti metastatik ilerlemenin değerlendirilmesi ve tedavi sürecinin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Metastatik ilerlemenin erken tanısı hayatta kalma oranının attırılmasında ve tedavi süresinin kısaltılmasında son derece önemlidir. Dolayısıyla metastatik kanser hastalarında rutin olarak yapılan noninvazif ve gerçek zamanlı CTC takibi tedavi sürecinin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Ancak, CTC’lerin dolaşım sistemindeki seyrekliği biyo-işaretleyici (biomarker) olarak kullanılmalarını engeller. Kandaki CTC sayısının eşik değeri kanserin türüne bağlıdır. Örneğin, metastatik meme kanseri (MBC) ve metastatik prostat kanseri (MPC) için, 7.5 mL kanda 5’ten fazla CTC; metastatik kalın bağırsak kanserinde (MCRC) ise 7.5 mL kanda 3’ten fazla CTC eşik değer olarak değerlendirilmektedir.