Teknoloji Direktörü

Özge Zorlu lisans (şeref) ve yüksek lisans (şeref) derecelerini 2000 ve 2002 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, Türkiye Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden, doktora derecesini ise 2008 yılında École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, İsviçre Mikroteknoloji Bölümü’nde aldı. 2000-2008 yılları arasında ODTÜ ve EPFL’de Araştırma Asistanı olarak görev aldı. 2008’de METU-MEMS Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne, Ankara, Türkiye Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak katıldı. 2015 yılında Mikro Biyosistemler A.Ş.’de çalışmaya başladı. 2000’den beri MEMS tabanlı mikro sensör ve tasarım ve üretimi üzerinde çalışıyor. Uzmanlık alanı enerji hasadı, BioMEMS, mikroakışkanlar, RF MEMS, ince film uygulamaları için MEMS üretim teknikleri; ve manyetik sensörler ve aktüatörler için arayüz elektroniğidir.